اطلاعیه تغییر محصولاتVDX86DX

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

محصولات VDX از(VDX-63xxD) به (VDX-63xxRD) تغییریافته است. درنظر داشته باشد که این تغییرات مکانیکی نیستند وسری RD هم با همان PCB سری D تولید شده است.

تغییرات در BIOS و CPU cache ایجاد شده تا این مدل را از مدل قبلی متمایز کند.BIOS جدید می تواند ازUSB SMI mode پشتیبانی کند وCPU L2 cache هم به 256 کیلوبایت، ارتقا یافته است.

تصمیم بر تغییر نام این محصول به علت موردی بود که در مارس و فوریه 2013 درباره "VDX-DIP-ISAD" مشاهده شد که مربوط به مشکل بوت شدن این مادربورد درمحیط هایی با درجه دمای پایین بود.

 

ما متوجه شدیم که این مشکل به این دلیل ایجاد شده که این دسته ازCPUها،“Hold Time”کوتاه تری دارند و این مشکل احتمالا" بر روی سایز های بسیار کوچکی از PCB ها مانند ( "VDX-DIP-ISAD ( 70 x 45mm & 2.75 x 1.77 بوجود می آید.

همانطور که می دانید،هر دسته از CPU ها،قدرت و مشخصات متفاوتی دارند که فقط توسط کارخانه سازنده CPU قابل تنظیم است.

به عبارت دیگر، بعنوان یک سازنده SBC ، آنچه که می توانیم پس از تولید انجام دهیم، محدود است. بنابراین ما CPU های جدیدی را جایگزین قبلی ها کردیم ومشاهده کردیم که ایراد قبلی در مادربوردها، مجددا" اتفاق نیفتاد.

بنابراین، حتی اگر مشکل فوق را در سایر مادر بوردها نبینیم، اما CPU های جدید را در تمام SBC ها جایگزین خواهیم کرد تا از بروز تمام مشکلات احتمالی درآینده جلوگیری کنیم.

 


صفحه ی کنونی: اخبار اطلاعیه تغییر محصولاتVDX86DX