آيا راه ساده اي براي پشتيباني از سيستم بدون VGA در Vortex86SX وجود دارد؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بله شما مي توانيد از كنسول تغيير مسير در Comport استفاده نماييد و ازpc خودتان براي مانيتور نمودن سيستم بدون VGA

استفاده كنيد. براي استفاده از آن , شما بايد گزينه ي " Control Remote Access" را فعال نموده و تنظيمات مناسب را براي COMport انتخاب نماييد: (115200,n,8,1)

درPC خودتان "Hyper Terminal " را با تنظيمات مناسب باز كنيد: (115200,n,8,1 ).

حالا شما مي توانيد به راحتي تنظيماتBios را تغيير دهيد و به روز رساني نرم افزار را روي Vortex86 بدون VGA

از طريق PC خودتان انجام دهيد.

 


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ باياس Vortex86SX آيا راه ساده اي براي پشتيباني از سيستم بدون VGA در Vortex86SX وجود دارد؟