درباره آي كوپ

بررسي اجمالي شركت :

آي كوپ تكنولوژي يكي از اعضاي گروه DM&P كار خود را از سال 1989 در زمينه طراحي و ساخت كنترل كننده هاي صنعتي آغاز كرد. سپس تحت تأثیر رشد انفجاری تقاضاي کامپیوتر صنعتی در اوایل 1990 ، آي كوپ تكنولوژي x86 SOC را براي ساخت
و ارائه سينگل بورد كامپيوترها برگزيد. اين سيسمها براي كار در محيطهاي سخت كه داراي بازه گرمايي و رطوبتي بالا ومصرف پايين و ... طراحي گرديده اند.
اكنون با گذشت بيش از 20 سال تلاش ، آي كوپ شركتي است كه محصولات خود را در تايوان و چين توليد كرده و آنها را توسط نمايندگيهاي فروش خود در نقاط مختلف جهان بفروش ميرساند .


صفحه ی کنونی: درباره آي كوپ